Teddie-tannies

Hoe roep God jou om ‘n bidbeertjie te brei?

Jy kies nie, want God inspireer jou. Hy is reeds met jou besig. Soos jy brei, gesels jy met God en dra jy die ontvanger aan die Here op. Hy gee ‘n teks met ‘n gebed by elke lyfie-deel, bv. as jy die voetjies brei herinner Habakuk 3:19 jou dat God mensevoete soos die ribbok s’n maak en hulle op hoë plekke veilig laat loop.

Teddietannies maak ‘n gelofte om gereeld vir alle ontvangers te bid.

Die bidbeertjie is vir dié mens ‘n bevestiging dat Jesus hom liefhet en ’n belofte dat daar iemand is wat vir hom/haar bid. “Saaiers” God maak baie deure oop. Een van die deure wat God geopen het, was om bidbeertjies te koop aan te bied . Elke ontvanger moet kan kies watter beertjie hy of sy wil hê.

Ontvangers kon min, of dalk nog nooit, kies wat hulle van die lewe wou hê nie.

As jy ‘n bidbeertjie koop om weg te gee, weet dat die Heilige Gees hierdie behoefte in jou hart geplant het. Die koper moet ‘n “commitment” maak om die boodskap van bidbeertjies met die ontvanger te deel.